प्रो. मदनमोहनपाठक जी द्वारा राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान भोपाल परिसर में व्याख्यान

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान भोपाल परिसर में 29 नवम्बर 2017 को आयोजित राष्ट्रिय ज्योतिष कार्यशाला में व्याख्यान।

 

Audio

 

Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *